tekstcheck

Kan jouw tekst wel een make-over gebruiken? Of wil je dat iemand de puntjes op jouw i zet? Deze kommamanager redigeert of herschrijft jouw teksten op verschillende niveaus – maar nooit met een rode pen. Constructief en adviserend.

Tekstcorrectie

Redactie op het niveau van spelling en grammatica.

€0,10 per woord

Redactie

Redactie op spelling, grammatica en (consistente) stijl.

€0,20 per woord

Herschrijven

Redactie op zowel spelling, grammatica en stijl als op inhoud.

€0,30 per woord

Mijn werkwijze

  • Voor ik begin aan het redactiewerk, stuur ik je per mail een aantal vragen, om meer inzicht te krijgen in het doel en de doelgroep.
  • Ik ontvang de teksten in een MS Word bestand of Google doc.
  • Ik redigeer met gebruik van de functie ‘wijzigingen bijhouden’. Soms geef ik uitleg, doe ik een suggestie of stel ik een vraag in de kantlijn via ‘opmerkingen’. Ik werk heel grondig: ik lees me in, doe extra checks en denk mee.
  • Je ontvangt de geredigeerde tekst. Vervolgens verwerk je de aanpassingen en suggesties en geef je antwoord op eventuele vragen van mijn kant.
  • Ik verwerk de laatste antwoorden en open punten en kijk nog een laatste keer kritisch naar de nieuwe tekst.
  • Je ontvangt de definitieve tekst.

    We maken afspraken over deadlines aan beide kanten. Extra redactierondes kosten uiteraard extra geld.

    Let op: ik reken vanaf 400 woorden. Kortere teksten kosten dus net zoveel als een tekst van 400 woorden.