algemene voorwaarden

Opdrachten van vaste klanten dienen minimaal drie werkdagen vooraf aangevraagd te worden om verzekerd te zijn van ruimte in mijn agenda, maar last minute werk is uiteraard vaak ook mogelijk. Levering is altijd volgens afspraak, mits tijdig de  benodigde input aangeleverd wordt.

Ik werk alleen remote, wat betekent dat we contact hebben per mail of via (video)bellen. Ik werk dus niet bij je op kantoor. We spreken wel deadlines af, maar ik werk geen vaste dagen of tijden voor je.

  

Op mijn cursussen en tekstwerk is auteursrecht van toepassing. Alle rechten voorbehouden. Niets uit mijn cursussen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in  enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker. 

Alle prijzen zijn excl. BTW. Bij opdrachten op basis van factuur, dienen facturen binnen 14 dagen na ontvangst betaald te worden. Bij een herhaalde betalingsherinnering kan er een incassobedrijf ingezet worden, op kosten van de klant. 

Per opdracht wordt afgesproken hoeveel feedbackrondes er zijn. Na akkoord van de definitieve tekst of het  definitieve product verloopt de garantie. Opzegtermijn wordt per overeenkomst vastgelegd. 

Lees ook de specifieke betaal- en leveringsvoorwaarden per product of dienst. Deze vind je op de betreffende pagina op deze website, in de offerte, in onze correspondentie of als document op specifieke sales- en betaalpagina’s.