disclaimer

Mentionable behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Mentionable spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Producten en diensten aangeboden op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling .

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mentionable geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende teksten, afbeeldingen, producten en diensten liggen bij Mentionable. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mentionable, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij anders aangegeven.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.